ماشینکاری نهایی Finishing در نرم افزار پاورمیل بخش اول

ماشینکاری نهایی Finishing در نرم افزار پاورمیل بخش اول

ماشینکاری نهایی Finishing در نرم افزار پاورمیل powemill

از منوی Finishing قادر هستید از روشهای متنوع ماشینکاری نهایی استفاده کنید.

 

4-1 استراتژی Raster

این روش تکنیک ماشینکاری نهایی است که از آن در خطوط موازی جهت ماشینکاری استفاده میشود.

در این روش یک طرح کلی دو بعدی بصورت خطوط موازی از محدوده تعریف شـده ایجـاد مـیشـود وسپس این طرح روی مدل سه بعدی تصویر میشود.

 

 

Angle : 

زاویه ماشینکاری نسبت به محور  Xدر این ناحیه تنظیم میشود. در شکل بعـد زاویـههـای صـفر و 30 درجه نمایش داده شده اند.

Start Corner :

در این قسمت نقطه شروع ماشینکاری تعیین خواهد شد.

Perpendicular Pass : 

این گزینه یک مسیر ابزار دیگر را عمود بر مسیر ابزار اول ایجاد میکند.

Shallow Angle :

با دادن زاویه در این قسمت میتوانید از ماشینکاری دوباره قسمتهایی که ژرفـای عمـق آن نـسبت بـه افق کمتر از زاویه داده شده باشد صرف نظر کنید.

Style : 

روشهای مختلف قابل انتخاب در استراتژی Raster از این بخش قابل دسترسی است.

برای تشریح سبک های فوق الذکر در بخش  Styleاز شکل زیر استفاده مـیکنـیم. در ایـن حالـت مـسیر ماشینکاری هر سبک بر اساس شماره درج شده مشخص خواهد شد.

One way :

ترتیب نقاط مسیر ماشینکاری در این سبک به صورت زیر است:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

One way grouped :

ترتیب نقاط مسیر ماشینکاری در این سبک به صورت زیر است:

1, 3, 5, 2, 4, 6, 7

Tow way :

ترتیب نقاط مسیر ماشینکاری در این سبک به صورت زیر است:

1, 2, 4 3, 5, 6, 7

Tow way joined :

ترتیب نقاط مسیر ماشینکاری در این سبک به صورت زیر است:

1, 3, 5, 2, 4, 6, 7

Up : 

در این سبک عمل ماشینکاری همـواره در حرکـتهـای بـه سـمت بـالا انجـام مـیشـود. در ایـن حالـت PowerMillاجزای مسیر ابزار را از لحاظ جهت و ترتیب بازبینی کرده و عمل ماشـینکـاری را فقـط در حرکتهای به سمت بالا انجام میدهد.

Down : 

در این سبک عمل ماشینکاری همواره در حرکتهـای بـه سـمت پـایین انجـام مـیشـود. در ایـن حالـت PowerMillاجزای مسیر را از لحـاظ جهـت و ترتیـب بـازبینی کـرده و عمـل ماشـینکـاری را فقـط در حرکتهای به سمت پایین انجام میدهد.

Arc Radius : 

شعاع کمان بین مسیرهای متوالی در این ناحیه مشخص میشود. ایـن گزینـه فقـط در سـبک Tow way joinedقابل دسترسی است.

Corners : 

در این قسمت نحوه ماشینکاری گوشهها در مسیر ابزار ایجاد شده با استفاده از گزینههای موجـود بـه شرح زیر تعیین میشود.

در این پنجره (Arc Radius (TDU ضریبی از قطر ابزار میباشد و شعاع گوشهها را تعیین میکند.

Arc Fit : 

در صورت انتخاب این گزینه میتوان در مسیر ابزار، تمامی گوشههای داخلی را جهت ماشـینکـاری بـا سرعت بالا گرد کرد. در صورت عدم انتخاب این گزینه مسیر ابزار شامل گوشههای تیز خواهد بود.

این قسمت از محتوا مخصوص کاربران عضو سایت است. برای نمایش کامل محتوا باید در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید !

سخت کار نکنید، هوشمندانه کار کنید سخت کار نکنید تلاش خیلی زیاد و زحمت خیلی زیاد نشانه یا راه موفقیت نیست. درست است که ما باید برای موفقیت سخت تلاش کنیم ولی فقط سخت تلاش کردن مهم نیست.

عضویت

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۲۴۹

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *