تمام مطالب دسته بندی: artcam آرتکم
ایجاد قرینه با Mirror Object در نرم افزار آرتکم

ایجاد قرینه با Mirror Object در نرم افزار آرتکم

ایجاد قرینه با Mirror Object در نرم افزار آرتکم: با استفاده از ابزار Mirror Object می توان از وکتور رسم شده قرینه هایی در راستای بالا، پایین، چپ، راست و … ایجاد نمود. جهت بررسی بیشتر در مورد عملکرد این ابزار با استفاده از ابزار Create Star یک ستاره رسم می کنیم و سپس آن را انتخاب می نماییم [ آموزش ابزار star اینجا ] . اکنون بر روی ابزار Mirror Object کلیک می کنیم، پس از انجام این عمل پنجره مربوط به پیکربندی این ابزار در سمت راست صفحه نرم افزار آرتکم artcam ظاهر خواهد شد. همان طور که در صفحه تنظیمات این ابزار مشاهده می کنید روش های مختلف قرینه کردن وکتور رسم شده در نرم افزار به […]

ابزار Offset Vector جهت ایجاد دو شکل مشابه در آرتکم

ابزار Offset Vector جهت ایجاد دو شکل مشابه در آرتکم

ابزار Offset Vector جهت ایجاد دو شکل مشابه در آرتکم : با استفاده از این ابزار می توان از وکتور رسم شده در نرم افزار آرتکم Artcam یک تصویر مشابه ایجاد کرد و تغییرات لازم را بر حسب نیاز در آن ایجاد نمود. جهت استفاده از این ابزار ابتدا با استفاده از ابزار Rectangle یک مربع و یا مستطیل رسم کنید [ آموزش Rectangle در اینجا ] و سپس مطابق تصویر زیر از منو بالای نرم افزار آرتکم ابزار Offset Vector را فراخوانی کنید، پس از انجام این کار پنجره پیکربندی مربوط به این ابزار در سمت راست صفحه ظاهر خواهد شد که با توجه به نیاز های خود می توانید تنظیمات لازم را انجام دهید، در ادامه بخش های […]

گرد کردن گوشه های وکتور در نرم افزار آرتکم

گرد کردن گوشه های وکتور در نرم افزار آرتکم

گرد کردن گوشه های وکتور در نرم افزار آرتکم: در برخی از پروژه ها نیاز است که گوشه های شکسته و دارای زاویه را به صورت قوس تبدیل کنیم که قوس های ایجاد شده می توانند حالت های مختلفی داشته باشند. جهت انجام این مورد می توان از ابزار Fillet Vector  استفاده نمود. در واقع با استفاده از این ابزار می توان گوشه های تیز وکتور را با شعاع دلخواه به صورت گرد در آورد. جهت فراخوانی این ابزار از منو بالای نرم افزار آرتکم artcam ابزار مورد نظر را فراخوانی می کنیم. پس از انتخاب این ابزار پنجره مربوط به پیکربندی آن در سمت راست صفحه ظاهر خواهد شد. که در تصویر می توانید مشاهده کنید. سپس از طریق […]

کپی object در امتداد منحنی در نرم افزار artcam آرتکم

کپی object در امتداد منحنی در نرم افزار artcam آرتکم

کپی object در امتداد منحنی در نرم افزار artcam آرتکم: یکی دیگر از ابزارهای کاربردی در نرم افزار آرتکمartcam  ابزار Pase along curve می باشد که با استفاده از این ابزار می توان هر المانی را در امتداد یک منحنی کپی نمود. که در ادامه عملکرد این ابزار را با یک مثال شرح می دهیم. ابتدا با استفاده از ابزار star [ آموزش در اینجا ] یک ستاره رسم می کنیم و سپس با استفاده از ابزار Polyline [ آموزش در اینجا ] یک منحنی به دلخواه رسم می نماییم. سپس از طریق منو میانبر ابزار Pase along curve را انتخاب می کنیم، پس از انتخاب این ابزار پنجره پیکربندی آن در سمت راست نرم افزار آرتکم artcam ظاهر خواهد […]

بررسی کاربرد ابزار Arc Fit Vectors در نرم افزار آرتکم

بررسی کاربرد ابزار Arc Fit Vectors در نرم افزار آرتکم

بررسی کاربرد ابزار Arc Fit Vectors در نرم افزار آرتکم: این ابزار به عنوان یکی دیگر از ابزارهای ویرایش در نرم افزار artcam می باشد این ابزار باعث تبدیل span ها به کمان می شوند و در واقع با استفاده از این ابزار می توان قوس های موجود در صفحه اصلی را ترمیم و بهبود داد. برای این منظور با استفاده از ابزار polyline یک خط مورب رسم کنید ( جهت مطالعه کاربرد ابزار polyline اینجا کلیک کنید ) و سپس مطابق تصویر زیر بر روی ابزار Arc Fit Vectors در منو بالای صفحه کلیک نمایید با انجام این عمل پنجره پیکربندی مربوط به این ابزار در سمت راست صفحه باز خواهد شد که در ادامه قسمت ها مختلف این […]

آموزش ابزار spline Vectors در نرم افزار artcam

آموزش ابزار spline Vectors در نرم افزار artcam

آموزش ابزار spline Vectors در نرم افزار artcam: هنگامی که شما یک منحنی رسم می کنید این منحنی رسم شده از قسمت های مختلفی تشکیل شده است در واقع یک منحنی و یا یک خط از اتصال تعدادی span تشکیل شده است، span به معنای طول و یا محدوده است یعنی یک خط و یک منحنی از تعدادی محدوده تشکیل شده است. جهت اطلاع از تعداد span های یک خط می توان از ابزار Node Editing در سمت چپ صفحه نرم افزار آرتکم artcam استفاده کرد، برای این منظور ابتدا یک منحنی و یا یک خط رسم می کنید و سپس از طریق پنجره Design Tools ابزار Node Editing را فراخوانی می کنید با انجام این عمل مشاهده می شود […]

1 2 3 4