تمام مطالب برچسب : پیشانی تراشی چیست
مخصوص کاربران ویژه
آموزش های مربوط به فرایند فرزکاری

آموزش های مربوط به فرایند فرزکاری

آموزش های مربوط به فرایند فرزکاری: فرایند فرزکاری را می توان به زیر شاخه های ماشین فرز افقی، ماشین فرز عمودی و ماشین فرز یونیورسال تقسیم بندی کرد و هر یک از این دسته های خود نیز دارای زیر شاخه هایی هستند که بدین شرح می باشد: ♦ ماشین فرز افقی: فرم تراشی، بغل تراشی، چرخ دنده زنی، شیار تراشی، کف تراشی ♦ ماشین فرز عمودی: کله زنی، سوراخ کاری، فرم تراشی، کره تراشی، پیشانی تراشی، چرخ دنده زنی، شیار تراشی، کف تراشی ♦ ماشین فرز یونیورسال: چرخ دنده زنی، کله زنی، سوراخ کاری، فرم تراشی، شیب تراشی، کره تراشی، پیشانی تراشی، بغل تراشی، کف تراشی   که این تقسیم برخی از عملیاتی است که با هر یک از دستگاه های فوق […]

مخصوص کاربران ویژه
نحوه تراشکاری و انواع دستگاه های تراشکاری

نحوه تراشکاری و انواع دستگاه های تراشکاری

نحوه تراشکاری و انواع دستگاه های تراشکاری : تراشکاری عبارت است از فرآیند براده برداری از روی قطعات دوار به وسیله ی ابزارهای سخت و در نهایت تبدیل قطعه کار به شکل مورد نظر. در تراشکاری از ماشین آلات مختلفی استفاده می شود : ۱. ماشین تراش عمودی ( کاروسل) ۲. ماشین تراش پیشانی ۳. ماشین سری تراشی ۴. ماشین تراش مرغک دار   پس از مطالعه این مبحث انتظار می رود که بتوانید عملیات تراشکاری را به طور کامل توضیح دهید و انواع ماشین آلات تراشکاری را بشناسید و همچنین بتوانید عملیات تراشکاری و محاسبات مربوط به آن را انجام دهید. سر فصل های این آموزش بدین شرح است: تعریف تراشکاری و معرفی انواع ماشین آلات تراشکاری ماشین تراش […]

مخصوص کاربران ویژه
تعیین پارامترهای رو تراشی و پیشانی تراشی

تعیین پارامترهای رو تراشی و پیشانی تراشی

تعیین پارامترهای رو تراشی و پیشانی تراشی :حرکت هایی که در عملیات تراشکاری انجام می شود توسط قطعه مخصوصی انجام می شود. حرکت دورانی قطعه کار با تعداد دور مشخص که توسط الکتروموتور تامین می شود و حرکت خطی ابزار به سمت قطعه کار که توسط قوطی حرکت تامین می گردد از حرکت هایی هستند که در هنگام اجرای عملیات تراشکاری به آن ها نیازمندیم. همچنین تعداد و مقدار دوران های انجام شده در واحد زمان نیز مقداری مشخص می باشد.   در این قسمت این موضوع به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد. سرفصل های آموزشی این مقاله بدین شرح می باشد بخش اول بررسی مفهوم سرعت برش بخش دوم عوامل موثر بر سرعت برش: پیش از تعیین […]