تمام مطالب برچسب : آموزش نرم افزار Edgecam
پارامترهای اصلی در انتخاب یک نرم افزار CAM کدامند

پارامترهای اصلی در انتخاب یک نرم افزار CAM کدامند

پارامترهای اصلی در انتخاب یک نرم افزار CAM کدامند؟ الف – پارامترهای مربوط به کار کرد نرم افزار ب – پارامترهای مربوط به ارتباطات نرم افزار ج – پارامترهای مربوط به کاربر الف) پارامترهای مربوط به کار کرد نرم افزار ١- پروتکل های مورد استفاده در تولید مسیر ابزار (iso form, Drive plane Drive (surface, نرم افزار های CAM به شیوهای مختلف یک سطح یا یک مدل سه بعدی را ماشین کاری می کنند. به طور مثال در روش Drive plane ماشین کاری روی یک Plane دوبعدی انجام و روی سطح موردنظر تصویر می شود ( پروتکل ابتدایی). نرم افزار هایی که فقط از این روش استفاده می کنند کامل نیستند. بنابراین خیلی مهم خواهد بود که نرم افزار CAM […]

بررسی مفهوم  CAD / CAM در برنامه های کامپیوتری

بررسی مفهوم  CAD / CAM در برنامه های کامپیوتری

بررسی مفهوم  CAD / CAM در برنامه های کامپیوتری 1- نرم افزار CAM چیست؟ نرم افزار CAM یک برنامه کامپیوتری است که کمک می کند تا دستگاه های ساخت حرکتی منظم داشته باشند که در نهایت منجر به ساخت یک قطعه یا قسمتی از آن می شود. نرم افزار CAM به عنوان یک رفتار جنبی، در بررسی پروسه تولید به کاربر کمک می کند (به کمک شبیه سازی Simulation) در اغلب موارد نرم افزار CAM در فرآیند ماشین کاری استفاده میشود.   2- نرم افزار CAM چگونه کار می کنند؟  نرم افزار CAM مدل هندسی و قطعه را به عنوان ورودی اصلی از یک نرم افزار CAD دریافت می کنند. نکته: به خاطر مشکلاتی که در انتقال فایل سه بعدی […]