تمام مطالب برچسب : خمکاری چیست
مخصوص کاربران ویژه
اصول شکل دهی خم کاری رول کاری ورق ها

اصول شکل دهی خم کاری رول کاری ورق ها

اصول شکل دهی خم کاری رول کاری ورق ها : دور ریزی قطعات و ضایعات به واسطه ی روش های مختلف شکل دهی قطعات فلزی تا حد زیادی کاهش می یابد. شکل دهی، خمکاری و رول کاری گزینه ای است که برای جلوگیری از ضایعات و پرتی، حتی در زمان هایی که قطعه کار پیچیده نباشد و فقط برای ساخت آن استفاده از وسایل برشکاری لازم باشد، به ذهن هر صنعتگری میرسد.   در این مقاله آموزشی مبحث شکل دهی مورد بررسی قرار گرفته و سرفصل های آموزشی این مقاله بدین شرح است: بخش اول مفهوم شکل دهی و آهنگری یا فرم دهی قطعات – بررسی مفهوم شکل دهی – مزیت های شکل دهی – شکل دهی بدون براده برداری […]