تمام مطالب برچسب : انواع پرچ کاری
مخصوص کاربران ویژه
پرچ کاری چیست و معرفی دستگاه های پرچ

پرچ کاری چیست و معرفی دستگاه های پرچ

اصول پرچ کاری و دستگاه های پرچ : اگر دو یا بیش از دو قطعه توسط یک قطعه به یک دیگر متصل شوند به این عمل پرچ کاری گفته می شود. مراحل انجام عملیات پرچ کاری به صورت زیر می باشد. سوراخ کردن قطعه کارهایی که قرار است به یکدیگر متصل شوند عبور پرچ از سوراخ های رد شده فشردن سر قفل برای پرچ اتصال بین دو قطعه پیچ و مهره یک اتصال موقت است که می توان آن ها را باز کرد اما در پرچ کاری این امکان وجود ندارد و پرچ کاری یک اتصال دائم است و اگر به یک اتصال دائم نیازمندید که لازم نیست قطعه ها جدا شوند باید از این نوع اتصال استفاده نمایید.   […]